Heer Bokelweg 258

3032 AD Rotterdam

Telefoon

Telefoon: 088 200 15 00

email

glrxtra@glr.nl

Wat houdt de opleiding GLRXTRA in?

GLRXTRA is een éénjarige kopopleiding die je kunt volgen na het behalen van je MBO4-diploma op het Grafisch Lyceum Rotterdam. Je start bij GLRXTRA je bedrijf en gaat aan de slag als zelfstandig ondernemer. Dit doe je onder begeleiding van docenten en coaches.

Krijg je aan het einde van de opleiding een diploma?

Ja, bij het succesvol afronden van GLRXTRA krijg je het diploma Vakman Ondernemer (crebocode 25165). Het is een diploma op mbo-4 niveau.

Kan iedereen de opleiding volgen?

Nee. De opleiding is bedoeld voor niveau-4 studenten die al aan het Grafisch Lyceum Rotterdam zijn afgestudeerd. De opleiding kan na het afronden van een reguliere GLR-studie worden gestart. Met ingang van schooljaar 2023-2024 kan je ook starten na 1 tussenjaar. Voor het volgen van de opleiding zijn vrijstellingen nodig die bij de start van het GLRXTRA-schooljaar geregeld worden. Zorg dat je minimaal een 6 hebt voor Nederlands, Engels, rekenen en een keuzedeel. Heb je een 5 voor rekenen? Dan kan je dat compenseren met een 6 voor Nederlands en Engels.

Voor wie is GLRXTRA geschikt?

Voor studenten die het niet erg vinden om zelfstandig te werken (en dat dan ook doen!). Je kunt nu eenmaal geen ondernemer zijn, wanneer je alleen maar aan het werk gaat als je een opdracht van school krijgt. Je moet achter je computer vandaan durven te komen en op mensen durven af te stappen.

Wat voor soort lessen krijg je?

GLRXTRA richt zich op ondernemerschap, dus alle lessen zijn hierop gericht. Je krijgt bijvoorbeeld geen Nederlands, Engels en rekenen meer. We beginnen het schooljaar met lessen die jou helpen te bepalen wat voor bedrijf je nu precies wilt starten. Denk dan aan het opstellen van een business model canvas, onderzoek doen naar de doelgroep, naar innovaties en naar waar jouw krachten als ondernemer liggen. Je gaat je uurtarief bepalen en doet basiskennis op van financiële administratie. Lessen worden gegeven in ‘SPRINT-vorm’, dat wil zeggen dat steeds één hele week in het teken van een thema staat, zoals ‘financiën’. Na een aantal SPRINTS volgt er een ‘challenge’. Dit is een periode waarin je dat wat je op papier hebt uitgewerkt in de lessen, in de praktijk gaat uitproberen. De SPRINTS en challenges duren niet het hele jaar. Tot aan de kerstvakantie volg je SPRINTS, daarna bijna niet meer, want dan begin je stageperiode al.

Ga je de hele week naar school?

De opleiding is intensief, ook wanneer er weinig lessen zijn. Reken er op dat je 40 uur per week bezig bent met je bedrijf. Aan het begin ben je een groot deel daarvan op school, maar aan het eind van het jaar wellicht niet meer, dan ben je op pad naar klanten. Tot de kerstvakantie ga je op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar het GLR, waar je met je eigen laptop werkt op onze flexplekken. Op de woensdagen en in de weekenden, kan je in die periode je eigen klussen plannen. Na de kerstvakantie start je stageperiode en zal je aanwezigheid op school afhangen van hoe vaak je op pad gaat naar klanten. In die periode staan er ook terugkomdagen gepland, waarin je bijvoorbeeld workshops volgt over boekhouden en belastingen.

Is er ook weer een stageperiode?

Je loopt stage, maar je kunt als ondernemer natuurlijk niet bij iemand anders gaan werken; je bent immers ondernemer! Je loopt dus stage bij ons (bij GLRXTRA) en werkt aan je eigen bedrijf en wordt gekoppeld aan een praktijkopleider. Dit is een ervaren ondernemer met wie je regelmatig contact hebt om te overleggen. Deze persoon zal tijdens je stage de benodigde stageformulieren tekenen en je urenregistratie.
Wat hierbij wel bijzonder is, is dat wat voor je klant maakt/doet (zoals bijvoorbeeld het maken van een logo of bedrijfsvideo) niet als stage geldt! Alle handelingen rondom het ondernemen, zoals je promotie, klussen binnenhalen, offertes maken, factureren, boekhouden en overleggen met de klant wel. Niet alle uren die je voor je bedrijf maakt zijn dus stage-uren, maar je krijgt dan ook bijna 4,5 maand de tijd om de verplichte 250 stage-uren te maken.

Krijg je een eigen KvK- en bankrekeningnummer?

Er zijn twee mogelijkheden: je kunt werken onder een eigen KvK-nummer of je gaat werken met het KvK-nummer van Stichting Jong Ondernemen. Als je met je eigen KvK-nummer gaat werken, moet je wel nadenken over eventuele verzekeringen en een zakelijke bankrekening.

Moet je ook weer een afstudeermap maken? 

Jazeker! Twee zelfs! De eerste moet in december klaar zijn en de tweede eind mei. Dit heeft te maken met het feit dat we het examen in twee delen hebben opgesplitst. Deel één (kerntaak 1) gaat om het opzetten van je bedrijf en deel twee (kerntaak 2) om het ondernemen zelf.

Krijg je weer studiefinanciering en OV?

Ja, GLRXTRA is een mbo-4 opleiding. Je hebt recht op studiefinanciering en OV. Let wel op dat je na het afronden van je 3-jarige opleiding op het GLR wordt uitgeschreven en dat GLRXTRA een nieuwe opleiding is. Dat moet je dus wel even regelen met DUO.

Met welke kosten moet ik rekening houden?

Lesgeld:
GLRXTRA is een voltijd mbo-4 opleiding. Op de website van de Rijksoverheid is te lezen wat de wettelijke hoogte van het lesgeld bedraagt. Voor studiejaar 2023-2024 bedraagt dit 1.357 euro. Dit verloopt via DUO. Het lesgeld voor studiejaar 2024-2025 is op het moment dat deze tekst werd opgesteld nog niet bekend, maar dat staat binnenkort vast op de website van DUO.

Laptop:
Bij GLRXTRA werken we met flexplekken en heb je een eigen laptop nodig. Het type laptop is afhankelijk van de vereisten van de programma’s die je gaat gebruiken voor jouw bedrijf en van je eigen voorkeuren. Iemand met een video- of fotografiebedrijf, zal een andere laptop gebruiken dan iemand die websites bouwt. Vaak weet je zelf wel het beste welke laptop bij jouw type werkzaamheden past. De investering hiervoor kan daarom per ondernemer verschillen.

Software:
Via je schoolaccount kan je gebruik maken van Outlook en een OneDrive en heb je toegang tot Teams. Als je aanvullende programma’s wilt gebruiken, zoals Adobe Software, dan zal je deze zelf aan moeten schaffen. Via SLIM kan je voor veel programma’s gebruik maken van een studententarief.

Rekenen:
Als je geen recht hebt op een vrijstelling voor rekenen, zal je alsnog een rekenexamen moeten doen. Als je hiervoor wilt oefenen, heb je een licentie nodig. Neem contact op met de mentor van GLRXTRA, Remco van Eck, als je hier meer over wilt weten (eck@glr.nl).

Excursie naar Londen:
In september/oktober (datum nog niet bekend) gaan we een trip maken naar Londen. Sinds de Brexit heb je daar een paspoort voor nodig. Als je nog geen paspoort hebt, dan zal je deze nog aan moeten vragen. De kosten voor het aanvragen van een paspoort, verschillen per gemeente. De kosten voor de trip zelf bedragen circa 250 euro (voorbehoud van prijswijzigingen). Inbegrepen is: het vervoer van en naar Londen, twee overnachtingen in een hostel en het excursieprogramma. Plaatselijk zal je nog kosten hebben voor het openbaar vervoer en je persoonlijke uitgaven zoals eten en drinken. Zoals verteld zal worden in de kennismakingsbijeenkomst, heb je tijdens de challenges bij GLRXTRA de kans om deze investering terug te verdienen. 

Introductieprogramma (op externe locatie):
In de eerste week na de schoolvakantie (de week van 26 augustus 2024) gaan we tijdens de introductieweek met elkaar op pad voor een programma gericht op ondernemen en kennismaken. We verwachten van iedereen dat iedereen hieraan deelneemt. Voor één van de programma-onderdelen investeer je 15 euro, die je tijdens een ondernemende opdracht weer terug kunt verdienen. Behalve eventuele persoonlijke uitgaven en kosten voor vervoer, zijn er geen kosten aan het introductieprogramma verbonden. Meestal is de externe locatie lastig bereikbaar met het openbaar vervoer, daarom adviseren we jullie met elkaar te bekijken wie er kan rijden, een auto te huren of te lenen en de kosten hiervoor met elkaar te delen. Aangezien jullie voor het ondernemerschap kiezen, verwachten we dat jullie dit pro-actief met elkaar op kunnen lossen. Informatie over het introductieprogramma, krijg je mee tijdens de kennismakingsbijeenkomst die eind juni wordt gepland.

Overige kosten:
Om als ondernemer te groeien en je netwerk uit te breiden, is het goed om beurzen, netwerkevents en bedrijven te bezoeken. Er zijn diverse gratis initiatieven die vanuit GLRXTRA onder de aandacht worden gebracht. Als je zelf nog andere beurzen of netwerkevents wilt bezoeken, zijn hier mogelijk extra investeringen voor nodig. Die keuze is aan jou.

Wanneer start GLRXTRA?

GLRXTRA start in de week van 26 augustus 2024, dat is dezelfde week als alle andere opleidingen van het GLR. We starten in die week met een verplicht introductieprogramma van drie dagen. De exacte datums zijn op dit moment nog niet bekend.
Als je je inschrijft bij DUO, kan het goed zijn dat er een andere datum staat, dat is een administratieve datum die zij aanhouden (meestal is dat 1 augustus). Informatie over het introductieprogramma, krijg je op de kennismakingsbijeenkomst die eind juni gepland wordt.

Moet je al een bedrijfsidee hebben als je de opleiding start?

Het jaar bij GLRXTRA is maar kort. Daarom is het handig dat je wel (ongeveer) weet wat je met je bedrijf wilt gaan doen. Het bedrijf dat je start is vaak een vervolg op je reguliere opleiding. Je bedrijf moet wel passen in de creatieve branche.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over GLRXTRA?

Via glrxtra@glr.nl. Maar er is meer: er komen gedurende het schooljaar online informatie- avonden, we staan op de open dagen en op de toekomstmarkt. Daarnaast weten steeds meer mentoren van derdejaars klassen ons te vinden, dus je kunt ook je mentor om informatie vragen. Als je je in wilt schrijven kan je per mail de inschrijflink bij ons opvragen.