Heer Bokelweg 258

3032AD, Rotterdam

Telefoon

Telefoon: 088 200 15 00

Openingstijden

8:30 - 17:00 uur

Starten met ondernemen?

Heb je al een keer een klus gedaan voor een klant maar weet je niet hoef je verder moet met je eigen bedrijf? Met de eenjarige opleiding GLRXTRA helpen we je op weg!

GLRXTRA is een éénjarige opleiding voor afgestudeerde niveau 4 -studenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam. De opleiding is gebaseerd op het kwalificatiedossier ‘Ondernemerschap op basis van Vakmanschap’ en betreft een volwaardige mbo BOL-4 opleiding met diplomering.

Tijdens dit eenjarig traject richten onze studenten zich enerzijds op het planmatig opzetten van een eigen onderneming, anderzijds ervaren de studenten. Tijdens een stageperiode, waarin het eigen bedrijf wordt geactiveerd, ervaren de studenten hoe het voelt om als beginnend zelfstandig ondernemer aan de weg te timmeren.

Doordat het Grafisch Lyceum Rotterdam een innovatieve mediavakschool is, ligt de focus bij de ondernemers ook op het opzetten van een bedrijf in de creatieve mediabranche. Denk bijvoorbeeld aan; grafisch vormgevers, illustratoren, IT-specialisten, fotografen, av-specialisten, content producenten en mediamanagers.

De opleiding GLR-XTRA is uitermate geschikt voor studenten die willen leren hoe een onderneming stapsgewijs tot stand kan komen. Daarnaast biedt de opleiding de studenten ook de ruimte om te ervaren of het zelfstandig ondernemerschap bij hen past. 

Bedrijfssetting

GLRXTRA is niet een doorsnee leerjaar zoals men gewend is op het GLR. In dit extra jaar werken en leren de studenten in een bedrijfssetting, waar ze beschikken over een eigen werkplek met een eigen Apple computer. Daarnaast zijn er gespreksruimtes beschikbaar voor interne en externe overlegmomenten.

Vanuit deze bedrijfssetting worden er tal van leer- en werkactiviteiten georganiseerd zoals; vakinhoudelijke lessen, coaching sessies, klantbezoeken, vergaderingen, lezingen, workshops, bedrijfsbezoeken, het uitvoeren van (externe) projecten en zelfstudie. Concreet houdt dit in dat onze studenten vier volle dagen in de week op school aanwezig zijn om te leren en te werken. 

Partners

In het begin van het leerjaar starten de studenten met een project waarbij men binnen drie weken zoveel mogelijk geld inzamelen voor een goed doel. Het afgelopen leerjaar was dit goede doel Alpe d’Huzes. Naarmate het jaar vordert gaan de studenten steeds meer zelfstandig op zoek naar externe opdrachten door actief aquisitie uit te voeren.

Hiernaast werken de GLR-XTRA studenten samen met studenten van de Hogeschool Rotterdam. Hierbij ligt de focus op het uitwisselen van kennis en het opbouwen van een netwerk. Wij zijn altijd op zoek naar mogelijke nieuwe partners! Mocht u geïnteresseerd zijn?

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding GLRXTRA is geschikt voor studenten die willen gaan ondernemen. Sowieso is er een beperkt aantal plaatsen voor schooljaar 2020-2021: 32 plaatsen. We vragen je om een filmpje te maken waarin jij jouw bedrijfsidee presenteert. Na de aanmelding vindt een intake plaats.  

Heb je interesse?

Stuur dan een e-mail naar: ybruin@glr.nl